top of page

INWESTYCJE MIESZKANIOWE

Inwestycje mieszkaniowa to pierwotna działalność INDEV REAL ESTATE, rozwijana od 1993 roku. Najpierw zainwestowaliśmy w regionie Paryża, w miastach na wewnętrznych przedmieściach. Wraz z ciągłym wzrostem cen nieruchomości w Paryżu, miasta te szybko stały się uprzywilejowanymi miejscami zamieszkania dla młodej kadry kierowniczej i rodzin. Następnie zainwestowaliśmy w Stanach Zjednoczonych i Polsce, gdzie zdecydowaliśmy się na rozwój miejscowych zespołów.

Umiejętność oszacowania potencjału nieruchomości, opanowanie procesu renowacji oraz zinternalizowane zarządzanie stanowią filary naszej fachowości i pozwoliły nam zdobyć silne uznanie wśród głównych uczestników rynkowych: banków, prawników itp.

PORTFOLIO MIESZKANIOWE

bottom of page